Moln blått copy2

Några bilder från arbetet inför utställningen på Lervek.