stenkopp2spegelvänd

stenkopp1liten

Öra-sten. Min egen version av Kjell Rylanders Öra-tegelsten.