Konstnärlig presentation

Jag arbetar i keramik och intresserar mig i mitt arbete för vardagsnära ting och ämnen.

Min konst undersöker vardagliga föremål och deras underliggande, dolda, möjligheter, värden och perspektiv. Mina verk öppnar upp för nya sätt att se och uppleva det välkända: sådant vi har sett så många gånger att vi inte längre noterar det. Jag vill göra dolda perspektiv, värden och möjligheter synliga för betraktaren och vill vara en upptäktsresande i min allra närmsta omgivning.

Mitt arbete baserar sin mer på metod än på teknik och material. Ändå är materialet: lera, av stor vikt. Val av teknik, inom keramikfältet, varierar beroende på innehåll och tillgängliga resurser. Arbetsprocessen i sig är viktig för mig. Den valda metoden har en central roll, följer ofta en tydlig logik och mer eller mindre uttalade regler för hur arbetet ska utföras. Filosofiska frågor triggar mig och verkens filosofiska aspekt är viktig.